Corona: Rättspsyk stoppar besök

Rättspsyk i Vadstena stoppar besök för att förhindra coronasmitta inne på kliniken.

20 mars 2020 20:00

På fredagen hade verksamheten inte haft några bekräftade fall hittills. Verksamhetschef Christina Blom uppger att det nu sker dagliga avstämningar enbart för att hantera frågeställningar kring covid-19.

Kliniken har bland annat infört besöksförbud. Enligt chefsöverläkaren görs undantag för till exempel juridiska ombud och polis vid akuta behov. Anhöriga har möjlighet att träffa patienter i samband med beviljade permissioner och kan medverka vid vårdplanering och liknande möten via videolänk.

Ledsagade aktiviteter utanför sjukhuset hålls till ett absolut minimum. 

– Vi tänker extra på att vi inte exponerar våra patienter i det offentliga rummet. Har vi aktiviteter där vi, för att träna socialt, till exempel besöker affär eller restaurang så tänker vi verkligen till nu, säger Christina Blom.

Hon uppger att patienter som uppvisar förkylningssymtom kommer att vårdas i enskildhet på patientrummet. Någon generell provtagning för covid-19 sker inte på den som uppvisar lindriga symtom utan enligt samma rutin som regionen i övrigt.

Vidare arbetar kliniken med att minimera interna möten och för att minska antalet personer som samtidigt uppehåller sig i gemensamma utrymmen.

Vad gäller för personalen?

– Vi tillser att allmänna riktlinjer är väl kända, främst då att stanna hemma vid symtom på sjukdom samt iakttagande av personlig hygien. Handdesinfektion är utplacerat på ett antal ställen på kliniken.

En pandemiplan har upprättats som beskriver hur större belastningar på verksamheten skall hanteras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Biamont