Corona: Personal kan få gå in i andra jobb

I ett krisläge kan kommunens personal behöva jobba med andra arbetsuppgifter inom de kommunala verksamheterna. Fackliga organisationerna har nu informerats om detta.

25 mars 2020 06:00

Kommunen har kallat till information enligt MBL §19, vilket ska göras om arbetsgivaren bedömer att någon form av verksamhetsförändring är nödvändig utifrån nya förutsättningar.

– Vi informerade de fackliga organisationerna om hur vi ser på det här med corona och vad vi gör. Syftet var att väldigt snabbt informera om vad vi gör för åtgärder, säger HR-chef Siw Junling och fortsätter:

– På det där mötet informerade vi om att om vi hamnar i ett krisläge där vi saknar personal så kan vår personal behöva jobba på andra ställen än man normalt arbetar.

Det kan vara att man inom en och samma förvaltning kan behöva jobba på en annan avdelning eller enhet, men också att personal kan behöva jobba över förvaltningsgränserna.

– Det skulle till exempel kunna vara om vi stänger förskolan och har personal som barnskötare som kanske har en undersköterskeutbildning eller någon vårdsutbildning. De skulle då kunna gå in och stötta i vården om vi har behov där, säger hon.

 

Hon poängterar att det i detta skede enbart varit fråga om att informera om vad som kan tänkas behövas vid ett krisläge.

– Att vi behöver nyttja all vår personal som kanske får göra andra arbetsuppgifter än de man har idag, säger hon.

Kommunen har en pandemiplan från 2009 och där finns inskrivet att arbetstagare tillfälligt kan behöva flyttas till andra arbetsuppgifter som normalt ingår i kommunens verksamhet. I anställningsavtalen står det också att man är anställd i Vadstena kommun, inte specificerat på vilken arbetsplats.

– Det är inte så att vi från en dag till en annan gör så utan vi kommer informera om läget är sådant och vi kommer naturligtvis titta på vilken personal som har kompetens som går att använda. Så det här kommer i så fall ske i olika steg.

 

Om kommunen hamnar i ett krisläge måste alla möjliga lösningar användas.

– Vi måste ju säkerställa och ge medborgarna i Vadstena den vård och omsorg som behövs. Då får vi nog hjälpa till allihopa om vi hamnar i ett sådant läge, säger hon.

I samband med informationsmötet berättade man från kommunens sida om hur man jobbar och vilka planer som tas fram för att hantera det rådande läget för personalförsörjning och hur man i ett krisläge ska prioritera.

– Vi vill säkerställa för ett eventuellt uppkommet läge, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén