Beslutet: Besöksförbud på alla äldreboenden

Vadstena kommun inför nu besöksförbud på boenden för äldre och funktionsnedsatta eftersom det där finns personer som riskerar komplikationer om de smittas av coronaviruset.

26 mars 2020 09:15

För att skydda personer som tillhör riskgrupperna på boenden för äldre och funktionsnedsatta införs nu hårdare regler.

– Som en ytterligare försiktighetsåtgärd inför vi nu därför besöksförbud. Vi måste göra den här tydliga avgränsningen för att skydda våra mest utsatta grupper. För vissa i riskgruppen kan det handla om ren livsfara om de skulle bli smittade av det nya coronaviruset. Hjälp oss att skydda dem, respektera besöksförbudet, säger kommunens socialchef Desirée Svanberg i ett meddelande som lagts ut på kommunens hemsida.

Anhöriga har fått information om att äldre och sjuka tillhör riskgrupperna och man har på boendenas upprepade gånger uppmanat att man ska avstå från att besöka personer som bor där. Trots det kommer fortsatt många till kommunens boenden för att göra besök.

– Vi har sedan en tid tillbaka skyltat på entréerna till våra verksamheter och uppmanat anhöriga att avstå alla besök som inte är absolut nödvändiga, men vi ser fortfarande ett stort antal besökare på våra boenden, säger Desirée Svanberg.

Personer i hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar löper, enligt Folkhälsomyndigheten, störst risk att få svåra komplikationer om de smittas av covid-19, corinaviruset. Eftersom det på kommunens boenden för äldre och funktionsnedsatta finns personer som tillhör riskgrupperna införs nu besöksförbud.

Besöksförbudet gäller tillsvidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén