Anders Hedeborg (S): "De är goda guider."

Både från S och M menar man att många överenskommelser gjorts inom den här politiska majoriteten.

2 april 2020 08:00

– Från socialdemokratisk sida uppskattar vi verkligen Miljöpartiets medverkan i vår koalition. De har ett starkt fokus på de gröna frågorna och de är goda guider, tycker jag, för oss i majoriteten när vi planerar miljöstrategiska frågor, säger Anders Hedeborg.

Han påpekar att det gröna arbetet i kommunen också kommer att skärpas genom arbetet med Agenda 2030, även om det skjuts framåt hösten med anledning av coronaläget.

Både Anders Hedeborg och Peter Karlsson (M) påpekar att många överenskommelser har gjorts inom den nuvarande politiska majoriteten. 

Karlsson tar exempel som ombyggnaden av reningsverket och kommunens arbete med fossilfria fordon.

Anders Hedeborg säger att de inom majoriteten har ett bra samtal rörande de viktiga frågorna.

– Eftersom den dialogen fungerar ser man nu politiska resultat av de samtal vi fört. Som med bostadsbyggande, ombyggnad av Rådhustorget och annat, säger han.

 

Från MP:s sida påtalas att de ibland känner sig lite bortglömda.

– Jag kan förstå att de ibland kan känna att de inte riktigt är med, säger Anders Hedeborg.

Han tror att det har sin förklaring i att han och Peter Karlsson har betald förtroendemannatid och båda jobbar halvtid som kommunalråd. 

– Så är det ju bara tyvärr, säger Hedeborg.

Även Peter Karlsson tror att förklaringen till att han och Anders Hedeborg syns mera är att de har en mera aktiv roll i politiken i och med sina uppdrag som kommunalråd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén