Alice Bah Kuhnke (MP) träffade elevrådet

När Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) besökte Petrus Magni skola fick hon ta del av elevrådets insatser för en jämställd skola och hur eleverna anser att man ska jobba vidare.

27 mars 2020 16:00

Inom ramen för skolmiljöprojektet vill man på skolan komma åt de faktorer som kan bidra till att det är så stor skillnad mellan flickornas och pojkarnas meritvärden.

Alice Bah Kuhnke ville veta hur man får vårdnadshavarna med sig när det gäller hur man beter sig i skolan.

– Det är viktigt att man som förälder tar det här på allvar, säger hon.

Hedda Aldén Björäng som är en av elevrådsrepresentanterna tror att pojkar oftare fokuserar på annat än skolan och skolarbetet. Maja Särnehed tror att det ofta kan vara så att föräldrar ställer högre krav på flickor än pojkar och att det i sin tur kanske innebär att pojkarna inte anstränger sig lika mycket när det gäller skolarbetet.

– Blir man nöjd på en lägre nivå kanske de inte ser sin egen kapacitet, säger hon.

Aron Aldén Björäng, Maja Särnehed, Arvid Karlsson, Tekla Hagberg och Hedda Aldén Björäng från elevrådet anser att Petrus Magni är en jämställd skola.

Alice Bah Kuhnke undrar om det skulle kunna vara så att det finns en tystnadskultur till exempel rörande sexuella trakasserier, men det tror eleverna inte alls. Skulle någonting hända så skulle det komma fram. Det är de övertygade om.

De tror att tryggheten ökar genom att de bor och går i skola i en liten kommun. Både lärare och elever känner eller känner till varandra även utanför skolan. 

–  Det finns alltid någon man känner sig säker med och skulle kunna berätta för, säger Tekla Hagberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén