"Det är inte så att de har kört över oss"

De tycker att de blir respekterade i den politiska majoritetssamarbetet och att deras gröna frågor tas på allvar, men det händer att Miljöpartiets ledamöter ibland känner sig lite bortglömda.

2 april 2020 08:00

I samband med att kommunen valde att inte överklaga länsstyrelsebeslutet om markavvattning på en del av Karlsborgs flygplats dök frågor upp om Miljöpartiet i Vadstena körts över av de båda andra majoritetspartierna, men det intygar Eivor Folkesson (MP) och Tommy Kennberg (MP) att så var inte fallet.

– Nej, det var vi som väckte frågan. Jag tog upp frågan och tyckte att vi skulle diskutera det här eventuella överklagandet, säger Tommy Kennberg.

Efter en dialog och information från Vätternvårdsförbundets sakkunniga var MP med på att inte överklaga beslutet då man ansåg att det inte fanns något nytt man kunde lyfta fram.

Känner ni att ni var tillfreds med det beslut som togs om att inte överklaga? 

– Jag hade väl gärna velat att vi gjort som Motala kanske som begärde förlängd tid. Och att vi satt oss ner tillsammans med kommunen och jurister för att se över om det finns skäl som går att åberopa i ett överklagande, säger Tommy Kennberg.

Har ni fått reaktioner från era medlemmar efter beskedet att kommunen inte skulle överklaga?

– Jag har förklarar hur vi diskuterat och att jag har ett ansvar som sitter i en majoritet och då förstår folk att det finns nyanser i den här ärendegången, säger han.

Eivor Folkesson säger att kritiken i vissa fall blivit omvänd, som om Miljöpartiet skulle vara för utsläpp i Vättern.

– Det finns ju ingen som vill förorena Vättern, säger hon.

 

De båda menar också att de genom att gå in i majoritetssamarbetet har ett ansvar för att samarbetet ska fungera.

Får ansvaret för samarbetet ett pris ni måste betala genom att vika ner för att ni är ett litet parti?

– Nej, det är inte i några stora frågor vi behövt vika ner oss. Det är inte så att de har kört över oss, säger Eivor Folkesson.

Tommy Kennberg tycker att MP:s frågor kommit med i politiken på många sätt.

– Det finns ju ett intresse från de andra partierna att få in de gröna frågorna också, säger Eivor Folkesson.

 

De båda anser att samverkan inom den politiska majoriteten fungerar bra och att många projekt satts igång under den tid partierna samarbetat. 

Det händer dock att de känner sig lite bortglömda ibland när det är fråga om invigningar, pressträffar och liknande då de båda kommunalråden är där men ingen vidtalat Miljöpartiet.

– De får skärpa till sig där tycker jag, säger Tommy Kennberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén