Politik Riksdagens näringsutskott vill avskaffa det nuvarande systemet med privatkopieringsersättning som betalas vid köp av mobiler och datorer. Systemet har överlevt sig själv enligt utskottet, som nu uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att utreda ett nytt system.

Privatkopieringsersättningen syftar till att ge upphovsmän, konstnärer och andra rättighetshavare kompensation när musik, film och tv kopieras. I dag baseras ersättningen på hur stort lagringsutrymme mobiler och datorer har. Enligt utskottet har dessa utrymmen ökat kraftigt under senare år samtidigt som privatkopieringen avtagit i takt med att strömningstjänster införts.

Utskottet anser därför att ersättning i dag betalas ut utan att det finns en tydlig koppling till den privatkopiering som faktiskt görs. Ett nytt system där staten har ett övergripande ansvar vore bättre, enligt näringsutskottet.