Uppsala och Dalarna börjar operera igen

De båda regionerna Uppsala och Dalarna genomför planerade operationer under tisdagen. I Uppsala har stoppet, som orsakats av brist på sjukvårdsmaterial, pågått i tio dagar.

22 oktober 2019 09:12

Materialläget är något bättre nu, men båda regionerna håller öppet för att snabbt ändra besluten.

Läget är instabilt, vi kan behöva fatta nya beslut snabbt, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I Dalarna är det upp till varje verksamhet att avgöra huruvida de planerade operationerna kan genomföras, berättar Ann-Sofi Masth, pressansvarig för region Dalarna.

Men vi har inget stopp i dag, säger hon.

Båda regionerna har dock många operationer som måste tas igen efter stoppet.

Jobba i fatt

Vi måste jobba i fatt puckeln nu. Det kan hända att vi måste vända oss till andra sjukhus och köpa in operationer, säger Mikael Köhler.

I Västmanland var förhoppningen under måndagseftermiddagen att operationerna skulle kunna återupptas i Köping under onsdagen, där mindre operationer utförs. Under torsdagen hoppas också chefsläkaren Liselott Sjöqvist att sjukhuset i Västerås kan operera enligt den normala planen.

Vi har fått in lite mer material, men vi behöver också bygga upp ett lager för att klara oss, säger hon.

I Region Örebro råder fortfarande stabsläge på grund av materialbristen, men operationerna genomförs som vanligt. Även i Sörmland bedrivs vården som vanligt, där finns ett eget lager och fördelning sker därifrån ut till verksamheterna.

Expert tas in

Företaget Apotekstjänst har nu tagit en expert på leveranser från företaget som tidigare hade uppdraget, Mediq.

Vd:n för företaget, Tomas Hilmo, lämnade både som vd och styrelseordförande i Apotekstjänst i lördags natt. För närvarande finns ingen vd i företaget.

Detta kommunicerades dock inte förrän på måndagen, enligt Apotekstjänst på grund av att företaget upprättat en kommunikationsplan som innebar att personalen skulle få informationen först.

Företaget uppger på sin hemsida att informationen om vd-avhoppet lämnades under det krismöte som hölls med regionpolitikerna och varuförsörjningsnämnden på måndagsförmiddagen.

Ordförande i nämnden, Behcet Barsom (KD), sade dock att han inte kände till att vd lämnat förrän ett par timmar efter mötet på måndagen då TT ringde upp.

Fakta: Tomma hyllor – inställda operationer

Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per tolvmånadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Tidigare hade Mediq uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober. Sedan dess har leveranserna krånglat.

Den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister. Till en början var fyra av de fem regionerna i stabsläge. Nu befinner sig tre regioner i stabsläge, vilket innebär att de leds av en särskild organisation.

Den 16 oktober beslutade Region Västmanland att ställa in samtliga planerade operationer på sjukhusen i Västerås och Köping.

På torsdagen den 17 oktober meddelade Region Dalarna att man även där ställer in planerade operationer från och med måndag den 21 oktober på grund av materialbrister.

Hittills har totalt fem sjukhus infört operationsstopp.

Under tisdagen den 22 oktober har operationerna återupptagits i Uppsala och i Köping.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare sagt till TT att beredskapen hos regionerna är för låg. Även vid ett byte av leverantör måste verksamheten fungera.

Källor: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen pch MSB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT