Undran i Helsingfors – men inget trots

En allmän undran över hur utdraget det ska bli präglar Helsingforsborna inför den delvisa isoleringen av huvudstaden och landskapet Nyland.

Men finländare själva tolkar debatten som att acceptansen bland finländarna är bred.

Vi låter våra experter och folkvalda fatta de här besluten och tar det med gott humör, säger 33-årige Rasmus Kyllönen till TT.

26 mars 2020 18:44

Karantänen för boende i Nyland förväntas träda i kraft på fredagen och gälla i tre veckor. Nyland har cirka 1,7 miljoner invånare och utöver Helsingfors ligger där också orter som Borgå, Esbo och Hangö och Vanda.

Med vissa undantag ska invånarna nu få kraftigt beskuren rörelsefrihet. Beslutet togs av regeringen sedan myndigheter presenterat nya prognoser för riskerna med spridningen av coronaviruset. De pekar på att det kan komma att medföra att 11 000–15 500 personer behöver sjukhusvård, och att 3 600–5 000 behöver intensivvård.

En dem som påverkas är 43-årige Joakim von Bergmann, som är vd för ett fastighetsbolag. Han bor utanför Åbo men bolagets huvudkontor ligger i Ekenäs i Nyland.

Jag kommer att jobba hemifrån så mycket det går framöver, svarar han på TT:s fråga om vad beslutet innebär för honom.

Redan tidigare har han och hans fru tvingats låta sina fyra barn övergå till distansundervisning från hemmet vilket i sig var en stor förändring, enligt von Bergmann.

"Osannolik enighet"

Han säger också att han inte märkt av någon reell opposition.

Min bedömning är att det råder en nästan osannolik enighet i dag i Finland om de här besluten.

43-årige Markus Haakana bor i Helsingfors, har fru och två barn och jobbar med digital marknadsföring.

Han tycker att regeringens motivering till åtgärden håller.

Det utgår ju från att hålla uppe den sjukhuskapacitet som finns utanför Nylands gränser. Den är ju mycket mindre och där lever i proportion också mycket fler människor som tillhör de här riskgrupperna. Riskerna med smittspridning från Nyland är större än vad den är för nylänningarna själva, säger Haakana till TT.

Han arbetar hemifrån och även fritidshuset ligger inom Nylands gränser. Han är därför inte själv så väldigt drabbad.

Undrar hur länge

Inte heller Haakana har märkt av "någon större trots" mot beslutet.

Men det som alla går och tänker på är ju hur långvarit det här blir. Är det slutet av april, slutet av maj – och vad innebär det i så fall?

Rasmus Kyllönen, lärare på en yrkesskola, bor i centrala Helsingfors men föräldrarna är bosatta utanför Nyland.

Vi har fortfarande inte haft vårt första videosamtal men det blir väl snart aktuellt, skrattar han.

Enligt Kyllönen tar finländarna krisen med gott humör och en stor portion humor.

Han pekar på att det fortfarande är möjligt att röra sig inom Nyland, och att det är ett stort område i sig.

Det som också är trösterikt är att alla invånare våndas med det här. Man är inte ensam, alla tänker på samma saker.

"Bisarr tanke"

Omkring 700 poliser ska dygnet runt övervaka Nylands gränser. De ska bland annat upprätta vägspärrar och kontrollera tågresenärer.

Markus Haakana säger att det känns overkligt.

Det är ett exceptionellt läge men jag har väldigt svårt att föreställa mig att det ska vara kontroller på tåg. Det är en bisarr tanke, säger han.

Det innebär också en viss frustration med den sysslolöshet som nu följer av regeringens beslut, säger Markus Haakana.

Men det är liksom inte läge för egna lösningar nu. Det känns å ena sidan fånigt att sitta och göra ingenting, men det är ju precis det man ska göra. Det är en motstridig grej, säger han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tomas Bengtsson/TT