Tretton kommunfåglar i länet för bättre miljö

Rödspoven är en av Östergötlands tretton kommunfåglar, självskriven för Linköping. Norrköping har kungsfiskaren, Mjölby sånglärkan och Motala kornknarren.

27 oktober 2014 15:41

Östergötlands ornitologiska förening (Ögof) har valt ut en fågel per kommun i länet. Föreningen vill samarbeta med kommunerna om information, guidningar och åtgärder.

Nio är med

Sex kommuner har nappat direkt (Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, Boxholm, Söderköping), tre är på gång (Finspång, Åtvidaberg, Ödeshög) medan fyra avvaktar (Valdemarsvik, Kinda, Ydre, Vadstena).

– Vi föreslår fåglar som har någon form av hotbild mot sig, men som också finns i respektive kommun. Den mest hotade är rödspoven, men även vanligare fåglar med vikande trend är med, som sånglärka för slätten och talltita i skogsbygd, säger Kjell Carlsson, ordförande i Ögof.

I ett första steg gör ornitologer text och bilder till en informationsfolder om varje kommunfågel, där föreningen vill att kommunerna står för tryckkostnaderna.

– Arbetet med biologisk mångfald är sorgligt underlåtet av många, så vi vill utveckla samarbetet med kommunerna genom att bidra med expertråd, initiera forskningsinsatser och tillsammans kanske genomföra evenemang kring röjningsåtgärder, säger han.

För landskapets bästa

Valet av kommunfåglar har gjorts med hela landskapets bästa för ögonen. Nästan alla kommuner har antagit Ögofs förslag. Norrköping invände dock mot ängshök som ett första val. För att inte riskera att bli utan kommunfågel om arten försvinner för gott enades man i stället om kungsfiskaren. Boplatser ska förbättras med hjälp av Juhani Vourinen, landets främste expert på kungsfiskare. Han bistår även Linköping när det gäller kungsfiskare, men här var rödspov det klockrena valet. Rödspovens häckningar i Svartåmynningens naturreservat vid Roxen är de enda i Östergötland och de nordligaste i landet. I år häckade här fyra par, som kläckte fram sju ungar fast bara fyra blev flygfärdiga, enligt en länsstyrelsens inventering.

Vida strandängar

Rödspovens akilleshäl är kravet på vidsträckta strandängar, en sällsynt naturtyp numera. Häckningarna i Svartåmynningens naturreservat är därför ett kvitto på att restaureringarna fungerar för denna akut hotade art.

– Linköping har redan rödspoven som kommunal ansvarsart så för oss var det inga konstigheter att ansluta oss till ornitologernas projekt. På sikt ska vi undersöka om det är möjligt med fler strandängar vid södra Roxen, säger kommunekolog Gunnar Ölfvingsson.

Tryckningen av foldern om rödspoven kostade Linköping 2 300 kronor plus litet intern arbetstid. Mjölby har redan en folder ute om sånglärkan, men kommer att förnya den till våren.

"Finns inte tid"

Kinda är däremot en av tre kommuner som inte hakat på projektet.

– Intresse finns nog, men inte tid. Jag får bara jobba med sådant som har med myndighetsutövning att göra och hinner inte ens det på min halvtid, säger kommunekolog Anders Tingvall.

Efter några år av uppgång minskar berguven åter i både länet och landet.

– Eftersom vi ännu inte fått någon pilgrimshäckning i Kinda så är min känsla att berguven fortfarande är rätt stabil här, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!