Varningen gick ut 20.26 på torsdagen och enligt trafikverket bedöms trafiken påverkas fram till 20.38

Uppdatering klockan 20:27: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.