Tiden rinner ut – strejk rycker närmare

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare fortsätter på morgonen – men något nytt medlarbud är inte i sikte för närvarande.

Vid midnatt bryter storstrejken i ett 20-tal hamnar ut om ingen lösning nås.

5 mars 2019 08:01

Samtalen mellan parterna och medlarna i hamnkonflikten återupptas under tisdagsmorgonen för att undvika att strejk utbryter i natt – en konflikt som berör över 1 000 hamnarbetare och väntas få stora effekter på export och import. Förhandlingar pågick under större delen av gårdagen innan de avbröts.

Vi fick en hemläxa och sedan återupptas de i dag igen, säger Mattias Dahl, vd för arbetsgivarparten Transportföretagen.

Ingen av parterna ser i nuläget särskilt ljust på situationen. Något nytt bud från medlarna har parterna inte fått, inte heller några signaler om att något är på väg, enligt Mattias Dahl.

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot på Svenska Hamnarbetarförbundet, har inga större förhoppningar på förhandlingarna.

De ska träffa oss och göra ett nytt försök. Jag vet inte riktigt vad det går ut på, säger han.

Om parterna inte kommer överens bryter Hamnarbetarförbundets varslade strejk i hamnarna ut vid midnatt.

Fackets varslade storstrejk kom i spåren av arbetsgivarnas lockout. Att backa tillbaka är inget som Mattias Dahl utesluter.

Vi har inte låst oss vid något, men just nu ligger det (lockouten) kvar, säger Dahl.

Aktionen som är en upptrappning av konflikten mellan facket och arbetsgivaren Sveriges Hamnar kommer att få stor påverkan på såväl import- som exportberoende företag.

Fakta: Hamnstrejken

Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk från klockan 00.00 den 6 mars.

Följande orter och hamnterminaler påverkas:

Gävle – Yilport Gävle, Granudden

Göteborg – APM Terminals och Göteborg Ro/Ro-terminal

Halmstad – Hallands Hamnar

Helsingborg – Helsingborgs hamn

Holmsund, SCA Logistics

Karlshamn – Karlshamns Hamn

Luleå – Shorelink

Malmö – Copenhagen Malmö Port och CMP Norra Hamnen

Mönsterås – Mönsterås Hamn

Oxelösund – Oxelösunds Hamn

Piteå – Shorelink

Umeå – Kvarkenhamnar

Skellefteå – Shorelink

Stockholm – Logent Ports & Terminals och Stockholms Hamn

Sundsvall – SCA Logistics

Söderhamn – Söderhamns Stuveri och Hamn

I Gävle och Luleå är Hamnarbetarförbundets medlemmar inte i majoritet.

Hamnarbetarförbundet har även enstaka medlemmar i Norrköpings Hamn och Vänerhamn i Karlstad.

Källa: Svenska Hamnarbetarförbundet


Fakta: Vad bråkar de om?

Det finns två fackförbund som organiserar hamnarbetare. Dels LO-anslutna Transportarbetareförbundet, dels det fristående Hamnarbetarförbundet. Det senare bildades 1972 som en utbrytning ur Transport.

De två förbunden organiserar grovt räknat ungefär lika många hamnarbetare. I vissa hamnar är något av förbunden helt dominerande, i andra är "styrkeförhållandet" ganska jämnt.

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna har i princip pågått sedan förbundet bildades.

Arbetsgivaren Sveriges Hamnar hänvisar till industriförbundsprincipen, som säger att för kollektivanställda regleras villkoren i ett avtal per bransch, inte flera. Ett sådant avtal finns sedan många år med Transportarbetarförbundet.

Arbetsdomstolen fastslog dock för ett år sedan att Sveriges Hamnar är skyldiga att förhandla med Hamnarbetarförbundet om ett centralt avtal.

Hamnarbetarförbundet uppger att man accepterar ett så kallat andraavtal, som är likalydande med avtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport. Men man vill vara med och förhandla om innehållet i nästa centrala avtal, och framför allt om lokala uppgörelser i hamnarna.

I det senaste förslaget från Medlingsinstitutet stod dock att "rätten och skyldigheten att ingå i förhandlingar om lokala avtal tillkommer enbart parterna i förstahandsavtalet".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT