Riksdagsledamöterna blir allt yngre. Snittåldern i den nya folkvalda församlingen ligger på drygt 45 år. 2010 var den 47 år och lite längre bak i tiden, 1991 som exempel, låg den genomsnittliga åldern på närmare 51 år. Framför allt har åldern bland de folkvalda fallit de senaste valen.

Även internationellt sett har Sverige ett ungt parlament. I världen ligger snittet kring 50 år.

Högst snittålder bland partierna har Socialdemokraterna, drygt 47 år. Och partiets ambitiösa mål, att var fjärde S-ledamot skulle vara under 35, kom på skam. I stället för 25 procent blev det knappt 16 procent, enligt TT:s genomgång.

I förra valet var nio procent av Socialdemokraternas riksdagsledamöter under 35 år.

Klart lägst snittålder bland de invalda riksdagsledamöterna har Sverigedemokraterna, strax under 40. Och dess andel under 35 år uppgår till 35 procent. Ungefär lika stor andel yngre har S tilltänkta regeringskamrat Miljöpartiet.

I kommunpolitiken har däremot åldern på de folkvalda gått åt andra hållet. Och även om de listorna inte är klara talar inget för att den trenden har vänt, enligt Richard Öhrvall.