von Sydow utreder försvarsforskning

Regeringen har tillsatt en utredning för forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet. Särskild utredare blir tidigare försvarsministern och talmannen Björn von Sydow.(TT)

29 oktober 2015 17:16

Regeringen har tillsatt en utredning för forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet. Särskild utredare blir tidigare försvarsministern och talmannen Björn von Sydow.

Utredningen, som tar hänsyn till årets försvarspolitiska proposition, ska bland annat lämna förslag på omfattningen och utförandet av forsknings- och utvecklingsverksamheten på försvarsområdet samt föreslå hur dess finansiering bör organiseras.

Björn von Sydow är för närvarande riksdagsledamot och vice ordförande i konstitutionsutskottet. Utredningen ska redovisas senast i december 2016.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!