Vintersmittorna fortsätter öka

Vinterkräksjukan, influensa och RSV. Alla tre smittor fortsätter att öka och toppen är ännu inte nådd, konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin senaste rapport.(TT)

19 februari 2015 15:22

Vinterkräksjukan, influensa och RSV. Alla tre smittor fortsätter att öka och toppen är ännu inte nådd, konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin senaste rapport.

Vad gäller influensa så går nu kurvan över antalet laboratorieverifierade fall spikrakt upp, samtidigt som influensaaktiviteten i flera europeiska länder, som Tyskland och Belgien, är mycket hög.

Inte heller för vinterkräksjukan ses något slut just nu. De rapporterade fallen fortsätter att öka. De är spridda över landet med högst förekomst i Jämtland, Kalmar och Södermanland. Först vid månadsskiftet februari-mars räknar myndigheten att toppen är nådd.

Även antalet fall av RS-virus har ökat, men där tros toppen nu snart vara nådd. Flest fall av denna smitta, som framför allt drabbar småbarn, rapporterades från storstadsregionerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!