Enligt Vårdförbundet är vården mycket pressad i sommar - igen. Över hela landet är det stora bekymmer att få ihop scheman och kvalificerad personal under semesterperioden. Patienterna lider, läget är mycket skört, och bristen medför risker för patienterna, enligt Vårdförbundet.

Exempelvis gjorde facken nyligen en anmälan till Arbetsmiljöverket om arbetsförhållanden inom neonatalvården på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och i Stockholm anmäldes Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Huddinge till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tidigare i sommar.

Ingen ökad patientrisk

Men vårdgivarna tycker ändå att det fungerar hyfsat, kanske till och med lite bättre än förra sommaren. Det råder brist på sköterskor, och utgångsläget inför sommaren var dåligt på grund av detta. Ändå klarar de att ge rätt och säker vård, tycker de.

Görel Nergelius, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, förklarar att bland annat barnintensivvård, neonatalvård och barnkardiologi är särskilt pressade i sommar.

Men vi har kunnat hantera det, vi har inte behövt skicka vidare några patienter. Det är ingen ökad risk för patienterna, vi har inte fler avvikelser eller lex Maria-anmälningar än annars, säger hon.

Att läget är så ansträngt tror hon beror på en större och allt sjukare befolkning. För att komma till rätta med sjuksköterskebristen så behövs bland annat en översyn, så att resurserna används rätt, tycker hon.

En organisationsfråga

Anna Nergårdh, chefläkare inom Stockholms läns landsting, berättar också om en pressad situation, särskilt inom akutsjukvården. Läget följs noga varje vecka, men hittills har vården fungerat, tycker hon. Patienternas säkerhet är inte i fara.

Men frågan är vad detta återkommande sommarkaos beror på. Sjuksköterskebrist och semestrar i kombination med högre krav på tillgänglighet är vårdgivarnas förklaring.

Men så enkelt är det inte, hävdar Vårdförbundet. En viktig orsak till sköterskebristen, och därmed sommarkaoset, är hur vårdgivarna organiserar arbetet, med schemaläggning, helgjobb, underbemanning och enorm arbetsbörda.

De unga flyr

Synen på arbetskraft är föråldrad, tycker Marita Tenggren, avdelningsordförande i Västra Götaland. Unga vill inte arbeta i vården under de villkor som ges, i stället försvinner de från yrket eller väljer att jobba utomlands där de kan få både yrkesintroduktion och uppskattning, bättre lön och en rimligare arbetsbörda. Hittills har inte arbetsgivarna mött den konkurrensen.

Sjuksköterskor är eftertraktade, vi kan arbeta på många ställen, säger Marita Tenggren.

Lena Elfström, ledamot i avdelningsstyrelsen i Stockholm, är inne på samma linje.

Det är ingen brist på sjuksköterskor, däremot är det brist på bra arbetsgivare. Arbetsgivarna har missat att man vill ha ut något av sitt jobb, säger hon.