Den parlamentariska kommitté som ska föreslå åtgärder för att skärpa kontrollen av vapenexport till icke demokratiska stater behöver mer tid. Utredningen skulle ha varit klar den 15 december, men har försenats på grund av EU- och riksdagsvalen. Regeringen väntas på torsdag besluta om ett nytt slutdatum i vår. Kommittén planerar dock för att presentera ett delbetänkande den 15 december.