Stopp för värmeljus i återvinningen

Den lilla aluminiumkoppen som blir kvar när värmeljuset brunnit ut är inte längre välkommen i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar.

2 maj 2015 10:10

I en ny tolkning av EU:s direktiv för producentansvar räknas inte längre värmeljus som förpackning.

Det innebär att förpacknings- och tidningsinsamlingen inte längre kan ta emot dem.

Extra kostnad

Värmeljusproducenterna har betalat avgift för att aluminiumkoppen ska samlas in och återvinnas men i den nya tolkningen likställs värmeljus med gravljus, som inte räknas som förpackning.

Att samla in aluminium kostar 2,21 kronor per kilo, pengar som producenterna skjuter till. Men med den nya tolkningen behöver inte längre de som säljer värmeljus betala för insamling och återvinning av kopparna.

Om man lägger kopparna fel så kommer det innebära en extra kostnad på alla andra tillverkare. En kostnad som i slutändan kommer hamna hos konsumenten. Så det är viktigt att kopparna återvinns på rätt ställe framöver, säger Annica Dahlberg, informationschef på FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Svårt ändra

Numera ska värmeljuskopparna sorteras som metallavfall i stället och det blir kommunerna som tar över ansvaret för dem. De kan välja mellan att låta kopparna samlas in på återvinningscentraler eller av exempelvis idrottsföreningar. Annica Dahlberg hoppas inte att de nya direktiven kommer att få folk att börja slänga aluminiumkopparna i soporna istället.

Att slänga dem i soppåsen är det sämsta alternativet. Det går åt mycket mindre energi när aluminium återvinns jämfört med när det nytillverkas, så det är väldigt viktigt att materialet återvinns.

Svenskarna bränner cirka 300 miljoner värmeljus varje år och miljövinsterna med att ta emot dem är många. Frågan är därför hur lyckad den nya tolkningen är för miljön?

Det är svårt att ändra invanda beteenden och det finns en risk att det blir krångligt vilket är synd. Men det är fortfarande viktigt att återvinna kopparna, för miljön och framtida generationers skull.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!