Snart 9 000 dubbelt utförsäkrade

Över 9 300 personer kommer vid årsskiftet att ha utförsäkrats två gånger från sjukförsäkringen. Få blir friska och får jobb. Efter att ha valsat runt i systemen några år är det i stället många som sjukskrivs för gott.

4 september 2014 14:01
-Det är ett bevis på att systemet inte funkar. Man har koncentrerat sig på att få ut folk ur sjukförsäkringen, när fokus borde ha legat på en fungerande vård och rehabilitering, säger Lisbeth Forsberg, själv utförsäkrad och aktiv i Solrosuppropet som arbetar mot utförsäkringarna.

Det är nu sex år sedan regeringen stramade åt sjukreglerna och införde en maxgräns för hur många dagar en person kan få sjukpenning. Över 83 000 personer har sedan dess "utförsäkrats" - det vill säga nått den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och inte ansetts ha rätt till fortsatt ersättning från Försäkringskassan.

Kommer tillbaka

Första gången personer fick lämna sjukförsäkringen en andra gång var 2012, då rörde det sig om 2 600 personer. Till och med april i år har siffran stigit till totalt nästan 7 800 personer och ytterligare drygt 1 600 väntas gå samma väg innan året är slut, enligt Försäkringskassans prognos.

Men fortfarande är det få som blir friska och får jobb, cirka 75 procent sjukskrivs i stället på nytt.

-Det här är en grupp som har gått ytterligare ett varv i sjukförsäkringen. Det är helt klart att de har en sämre hälsostatus, säger Peje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan.

Analyser visar också att många så småningom blir sjukskrivna för gott. Av samtliga i den grupp som allra först utförsäkrades hade totalt cirka 40 procent beviljats sjukersättning (tidigare förtidspension) efter fyra år. Andelen stiger i de grupper som utförsäkrats senare.

Ökade kostnader

Till stor del rör det sig om personer som tidigare var beviljade den tidsbegränsade formen av sjukersättning, och som bollats runt mellan olika arbetslivs- och rehabiliteringsprogram - utan resultat.

-Vi kan räkna med en ökning i nybeviljandet av sjukersättning de kommande åren, säger Peje Bengtsson.

Lisbeth Forsberg, som i dag har sjukersättning, efterlyser ett helt annat system för att komma tillrätta med sjukskrivningarna.

-Naturligtvis ska alla som kan jobba. Men fattigdom och osäkerhet är ingen bra rehabilitering. Ju längre tid du snurrar runt i systemen, desto lägre ersättning får du i slutändan. Jag är ensamstående med två nästan vuxna söner och lever i dag på 7 800 kronor i månaden.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!