Smarta telefoner ska bekämpa ohälsan

Stillasittandet bland unga ökar, men matchen mot smarta telefoner och surfplattor går inte att vinna. I stället måste man använda tekniken för att lära barnen hälsosamma livsstilar, enligt forskaren Anna-Karin Lindqvist.

20 februari 2015 22:22
Det är ingen tvekan om att skärmtiden har ökat. Att se det som ett problem, att vi ska ta den tekniken ifrån dem, den matchen kommer vi aldrig att vinna, säger Anna-Karin Lindqvist, forskare vid Luleå Tekniska Universitet, som själv har en bakgrund som elitidrottare.

I flera studier hon har låtit barn vara delaktiga i en beteendeförändring med den nya tekniken som en integrerad del.

Vi håller nu på att söka medel till ett projekt för att konstruera ett spel som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Roligt, är ett lösenord. Tycker inte ungarna är roligt så gör de det inte.

Anna-Karin Lindqvist hänvisar till en amerikansk studie som varnar för att barn som föds i dag kommer leva kortare än sina föräldrar, till följd av stillasittande. Föreningslivet gör en viktig insats, men lyckas inte nå alla barn.

Projektet hon tänker genomföra använder spel som inkluderar fysisk aktivitet i undervisningen på skolor, så kallat lekbaserat lärande.

Hälsa är inte jämlikt fördelat i dag, så vår bästa möjlighet att nå alla är att ha skolan som arena.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!