Skogsbränderna blir inte fler

Den stora skogsbranden i Västmanland har skapat ny oro för klimatförändringarna.

Men i statistiken syns ingen ökning av antalet skogsbränder i Sverige.

6 augusti 2014 14:50

Antalet bränder i landet har varierat kraftigt ända sedan 1950-talet - men någon tydlig långsiktig trend är omöjlig att se.

-Det går inte att säga att bränderna blivit vare sig fler eller färre, säger Lars-Gunnar Strandberg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandsiffrorna sträcker sig bakåt till 1954 och tycks vid en hastig blick på staplarna spreta vilt från det ena året till det andra. Några år, som 1959 och 1997, sticker ut. Båda åren noterades över 7 000 bränder i landet, vilket ska jämföras med genomsnittet som ligger någonstans mellan 3 000 och 4 000 bränder.

-Bränderna blir alltid fler under varma och torra somrar. Sommaren 1959 var jättevarm och mycket torr, säger Strandberg.

Klimatet tycks med andra ord inte ha påverkat brandfrekvensen - ännu. Strandberg påpekar att mycket talar för att bränderna ökar med tiden, om värmeperioderna blir längre och fler.

-Det kommer troligen att bli synliga förändringar med tiden, men ännu kan vi inte säga att skogsbränderna blivit fler, säger han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!