Den nya forskningssammanställningen från Malmö Högskola pekar på svårigheterna att analysera effekterna som lagstiftningen sägs ha haft, och menar att bevisen är svaga när det gäller minskad prostitution och en ökad förståelse för prostituerade. Däremot visar rapporten att stödet för kriminalisering av köp och försäljning av sex har ökat. Enligt rapporten har antalet positiva till att kriminalisera sexförsäljning ökat från 30 procent till 52 procent sedan sexköpslagen introducerades. Enligt RFSU kan det vara ett tecken på att stigmatiseringen av prostituerade har ökat. Men kvinno- och tjejjoursorganisationen Unizon tror inte att det är lagen som ligger bakom ökningen.

-Vi har inte sett några sådana tendenser över huvud taget. Om man tittar på andra länder i Europa, så är det väldigt tydligt att vi som har den nordiska modellen inte kriminaliserar den som säljer. Jag tror snarare att stigmatiseringen skulle ha ökat ännu mer om vi inte hade haft sexköpslagen, säger Unizons generalsekreterare Olga Persson.

Anledningen till varför RFSU beställt rapporten är att de anser att den statliga utvärdering av lagen som gjordes 2010 inte var förutsättningslös utan skulle bara visa på lagens positiva effekter. Förbundet ansåg att utvärderingen också missade att undersöka hur lagen påverkade situationen för de som säljer sex.