Paracetamol-tabletter bara på apotek

Receptfria tabletter med paracetamol bör bara få säljas på apotek från och med mars nästa år, föreslår Läkemedelsverket.

Bakgrunden är det ökade antalet förgiftningar de senaste åren där man kan se ett samband med den ökade tillgängligheten, enligt Läkemedelsverket.

21 augusti 2014 09:47

"Vi bedömer att det finns skäl att begränsa tillgängligheten av paracetamol för att skydda folkhälsan", säger direktör Anders Carlsten vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Sedan november 2009 får paracetamol säljas utanför apoteken, och under perioden 2006-2013 ökade antalet samtal om paracetamolförgiftning till Giftinformationscentralen från 2 500 till nästan 4 400. Tendensen fortsätter under 2014.

Paracetamol är ett av Sveriges vanligaste smärtstillande läkemedel och säljs receptfritt under kända namn som Panodil, Pamol och Alvedon. Rätt använt är det ett säkert läkemedel, men vid överdosering finns risk för mycket allvarliga biverkningar som kan leda till leverskador eller dödsfall.

Förslaget berör endast tabletter med paracetamol, eftersom dessa står för de flesta förgiftningsfallen. Paracetamol i till exempel flytande form och brustabletter berörs inte.

Läkemedelstillverkarna ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!