Nazistiska Svenskarnas parti turnerade runt i landet och möttes av motdemonstrationer, i flera fall med inslag av våld. Även Sverigedemokraterna möttes på sina håll av protester från stora grupper. Valrörelsen blev extra utdragen på grund av EU-valet i maj och Almedalsveckan var större än någonsin.

För polisens del har det inneburit att man - utöver ordinarie arbetsuppgifter - lagt hundratusentals arbetstimmar på valmöten och andra sammankomster kopplade till valen.

Vissas resultat ner

När de 21 polismyndigheterna presenterade resultaten för den brottsutredande verksamheten januari-augusti nämnde flera valen som en delförklaring till varför deras resultat delvis försämrats jämfört mot samma period förra året.

Hur mycket extra tid som polisen totalt lagt på valen är oklart, men sammanlagt genomfördes närmare 43 000 möten med polisnärvaro. Flera krävde samarbete över länsgränserna för att få ihop tillräckligt med folk. Vid 14 kallades den nationella förstärkningsorganisationen (NFO) in.

I praktiken innebar det att Stockholm, Västra Götaland och Skåne, som redan ansåg sig hårt belastade, tillfälligt var tvungna att släppa ifrån sig personal.

Slitsamt med övertid

Siffror från polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland och Sydsam (polisen i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg) - som haft de högsta extrakostnaderna med anledning av valen - visar att övertidskostnaden i snitt landat på 45 procent av myndigheternas totala uppskattade kostnader för valen.

Men att polisen lagt mycket resurser på valen är inget som ifrågasätts.