Kraftig ökning av SD-nämndemän

Sverigedemokraterna kommer nu att få betydligt fler nämndemän i domstolarna.

Med tanke på senaste årets skandaler är det ett problem, anser Mårten Schultz, professor i civilrätt.

16 september 2014 06:49

Snart ska en ny uppsättning politiska nämndemän ta plats i de svenska domstolarna. Och efter framgångarna i kommun- och landstingsvalen kommer antalet nämndemän, nominerade av SD, att stiga kraftigt.

-I vissa kommuner kommer kanske en fjärdedel av nämndemännen rekryteras ur Sverigedemokraterna, säger Schultz till TT.

Samtidigt pekar han på att det egentliga problemet är att det finns politiskt tillsatta domare, inte att de är Sverigedemokrater.

Men under det senaste året har ett antal skandaler avslöjats där SD-anslutna nämndemän uttryckt sig kränkande på internet. Och det är ett problem för rätten till en rättvis rättegång, anser Mårten Schultz.

-Människor som har en utländsk härkomst riskerar att möta nämndemän som hetsar mot deras folkgrupp, sett till dessa tidigare avslöjanden. De kan känna en oro för att de inte får en neutral och förutsättningslös behandling.

Nämndemän deltar bland annat i Migrationsdomstolen avgöranden, något som också är problematiskt.

-De som företräder SD delar väl partiets uppfattning om att Sverige borde minska migrationen. Och då kan jag förstå att de som prövas i Migrationsdomstolen kan känna att de kanske inte får en opartisk och rättvis prövning, säger Schultz.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!