Ingen resultatpåverkan av skolval

Elevernas resultat har inte påverkats i någon riktning av skolvalsreformen, enligt en rapport från Institutet för näringslivsforskning som SvD refererar. Slutsatsen gäller alla elever oavsett familjebakgrund.(TT)

26 juni 2014 21:31

Elevernas resultat har inte påverkats i någon riktning av skolvalsreformen, enligt en rapport från Institutet för näringslivsforskning som Svenska Dagbladet refererar.

Slutsatsen gäller alla elever oavsett familjebakgrund, enligt forskarna som bland annat har jämfört hur betyg, mönstringstester och framtida sysselsättningsgrad utvecklats före och efter reformens genomförande 1992. Tidigare forskning har visat att det fria skolvalet lett till ökad skolsegregation och större resultatskillnader mellan skolor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!