Livsmedelsverket har inte hittat salmonella i fler kryddblandningar, trots analys av 52 olika varianter efter det stora salmonellautbrottet tidigare i år. Fram till och med sista juli finns 178 rapporterade fall av den speciella salmonellatypen Salmonella Enteritidis i Sverige. Men nu tycks spridningen ha avtagit, konstaterar Mats Lindblad vid Livsmedelsverket.

Utbrottet kulminerade i juli efter att många insjuknat efter besök på en restaurang på Öland. Dessa fall kunde kopplas till Iwi allkrydda och salmonellatypen hittades sedan även i en annan allkrydda.

Men drabbade har i intervjuer talat om att de ätit även av andra kryddblandningar, säger Mats Lindblad.

Nu planerar Livsmedelsverket att gå vidare genom att fråga olika kryddföretag vilka råvaruleverantörer de har för att se om det går att finna någon gemensam nämnare.