Flygbolaget Iraqi Airways sökte ett så kallat TCO-tillstånd, ett nytt slags tillstånd som ett flygföretag baserat utanför EU och som bedriver trafik till och från ett eller flera EU-länder numera måste ha.

Men enligt den europeiska luftfartssäkerhetsmyndigheten EASA klarar Iraqi Airways inte av att leva upp till de säkerhetskrav som ställs. Flygbolaget får därför inte bedriva flygtrafik inom EU.

Man tittar på hela verksamheten, på komplexiteten, på vilka kvalitetssystem och avvikelsehanteringssystem man har, hur man säkerställer att flygningarna genomförs på ett säkert och betryggande sätt. Där anser EASA att Iraqi Airways inte lever upp till den kravbild som vi har inom Europa, säger Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen.

Beslutet träder i kraft omgående. De som ska resa hem till Sverige med flygbolaget från Irak måste alltså hitta något annat flygbolag att resa hem med.

Här måste man som resenär vända sig till flygföretaget, säger Simon Posluk.

Förra året flög totalt 18 329 personer till och från Sverige med flygbolaget.