Calmfors efterlyser ny skattereform

Återinför fastighetsskatten och gör den progressiv. Återinför också arvs- och gåvoskatten och gör momsen enhetlig.

Det är några förslag till en helt ny skattereform som professor Lars Calmfors presenterade på Folkpartiets ekonomiska seminarium.

2 juli 2015 13:03

Det var Folkpartiet och Socialdemokraterna som genomförde den stora skattereformen i början av 1990-talet. Den skulle förenkla och marginalskatterna skulle inte vara högre än 50 procent.

I dag har vi världens högsta marginalskatter och allt fler som omfattas av dem, sade FP:s ekonomiskpolitiske talesperson Erik Ullenhag.

Men så långt som att föreslå en ny skattereform gick han inte. Lars Calmfors däremot hade en lång lista med förslag till förändringar:

Impopulära förslag

Ta bort värnskatten. Sänk statsskatten generellt. Inför enhetlig moms och kapitalinkomstskatt. Återinför fastighetsskatten och gör den progressiv. Återinför arvs- och gåvoskatt. Skärp 3:12 reglerna.

Högre marginalskatter är mer negativt än vad man tidigare trott, säger Calmfors, som anser att det var fel avskaffa fastighetsskatten.
Det var ett stort sakligt misstag av Alliansen. Tvärtom borde vi höja de immobila skattesatserna, sade han.

Men Calmfors förhoppningar att få igenom impopulära förändringar som fastighetsskatt och enhetlig moms är inte särskilt höga.

Höjt skattetryck

Annars behöver nog skattekvoten gå upp 2-3 procentenheter mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen. Det kan leda till en mer rationell diskussion om vilka skatter som ska höjas, säger han.

Erik Ullenhag höll inte med.

Jag tror inte att vi behöver höja skattetrycket på grund av den äldre befolkningen. Vi kommer inte kunna sänka det men med rätt typ av reformer behöver vi inte trycka upp skattetrycket. Vi måste göra rätt typ av reformer så att vi får in fler människor i jobb och fler arbetade timmar, sade han utan att presentera några konkreta förslag på seminariet.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!