Transportstyrelsen utreder om det ska bli aktuellt med bilbesiktning vartannat år i stället för som nu varje år, rapporterar SVT Nyheter.

Utredningen, som presenteras i slutet av september, görs på uppdrag av regeringen. Tanken är att EU-ländernas regler kring bilprovning ska bli mer lika. Enligt ett EU-direktiv ska en första bilbesiktning ske efter fyra år, och sedan med två års mellanrum.

I Sverige gäller att den första kontrollbesiktningen för personbil sker efter tre år och därefter efter fem år. Efter det ska bilen besiktas varje år.

Den svenska bilbesiktningsförordningen är cirka 50 år gammal och inte anpassad efter den bilpark som rullar på vägarna i dag, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen.

Men branschen är kritisk. Sedan staten avskaffade bilprovningsmonopolet för fyra år sedan drivs 70 procent av marknaden i privat regi. Färre besiktningar skulle innebära förlorade inkomster, enligt Tord Fornander på branschorganisationen Swetic:

Det är inte okej av staten att först sälja ut verksamheten och sedan halvera marknaden.