Valborg är en helg då många skadar sig. Det handlar om allt från misshandel och fyrverkeriskador till fallolyckor - och inte minst brännskador.

Många gör misstaget att använda bensin eller rödsprit när elden inte tar fart. Men det kan vara livsfarligt, säger Jan Schyllander, utredare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bensin ångar av snabbt och då gasen antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp.

Det bara smäller till. I bästa fall går man därifrån utan ögonbryn och hår, säger Jan Schyllander.

De flesta som brännskadas på öppen eld är män, och alkohol tros vara en bakomliggande faktor.

Sannolikt har det betydelse. Man gör saker då som man kanske inte skulle göra annars. Omdömet sviktar helt enkelt, säger Jan Schyllander.

Hans tips är att bara använda naturliga tändmedel, som torrt ris, bark, papper och spån, och bygga upp brasan allt eftersom.