De redan nedtryckta svenska marknadsräntorna sjunker. Räntan på en tioårig svensk statsobligation är på rekordlåga minus 0,10 procent.

Även kronan tar stryk och tappar cirka fem öre mot både dollarn och euron.

Hoppet för att vi skulle få en hyfsad tillväxt i år var att andra kvartalet skulle bli bra, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.
Artikelbild

| Riksbankschef Stefan Ingves har med minus på styrräntan och en balansräkning fylld av statsobligationer begränsat utrymme för stimulanser i en lågkonjunktur. Arkivbild

Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) minskade med 0,1 procent under andra kvartalet jämfört med första. Och jämfört med fjolårets andra kvartal blev tillväxten 1,4 procent. Det var en svagare utveckling än de flesta hade räknat med.

Investeringarna föll

Riksbanken hade räknat med en tillväxt på 0,1 procent mot första kvartalet och 1,8 procent i årstakt. Nordeas ekonomer hade inför SCB-talen en prognos på 0,2 respektive 1,9 procent, medan SEB:s prognos låg på 0,4 respektive 2,1 procent.

Den största skillnaden var att investeringarna föll lite mer än vad vi hade räknat med, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.

"Inhemsk efterfrågan är svag", tillägger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar. Han tror inte att Riksbanken kommer att höja räntan som aviserat, vare sig i år eller nästa år.

Utöver investeringarna var nettoexporten en faktor som spökade för bedömarna. Exporten minskade 0,3 procent, medan importen minskade 0,5 procent, vilket gav en positiv BNP-effekt på 0,1 procentenhet från nettoexporten.

SEB hade räknat med ett större fall för importen, vilket i sig hade varit ett svaghetstecken men som samtidigt hade stärkt den positiva effekten på BNP från nettoexporten.

Teknisk brist

Enligt Holmgren innebär andra kvartalets oväntat svaga utveckling att han måste skruva ned bankens helårsprognoser för 2019 och 2020, som ligger på 1,6 respektive 1,7 procent. De svaga kvartalssiffrorna kan föranleda en sänkning med någon tiondels procentenhet i år och lite mer 2020, enligt Holmgren.

Det ser ganska svagt ut framåt. Det här är en oroande signal för svensk konjunktur. Det bekräftar att tillväxten saktar in, säger han.
Det går lite snabbare och det blir lite brantare än vad vi hade räknat med, tillägger han.

SCB-talen blev delvis tillgängliga på myndighetens sökmotor redan i måndags eftermiddag. Då valde SCB att publicera statistiknyheten klockan 20 i måndags kväll, för att göra materialet tillgängligt för hela marknaden.

Enligt AnnaCarin Paavo på SCB:s pressavdelning ser det ut att röra sig om en teknisk brist i publiceringssystemet som gjorde det ännu inte publicerade materialet tillgängligt.

Det sker ju hela tiden förändringar i olika system och programvaror, så här har man tydligen funnit ett glapp som vi inte visste fanns, säger hon.