Svensk ekonomi krymper

Svensk ekonomi krympte oväntat under andra kvartalet, jämfört med kvartalet före. Det visar preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB).

Nettoexporten blev svagare än väntat och ovanpå det faller investeringarna mer än vad de flesta hade räknat med.

30 juli 2019 06:00

De redan nedtryckta svenska marknadsräntorna sjunker. Räntan på en tioårig svensk statsobligation är på rekordlåga minus 0,10 procent.

Även kronan tar stryk och tappar cirka fem öre mot både dollarn och euron.

Hoppet för att vi skulle få en hyfsad tillväxt i år var att andra kvartalet skulle bli bra, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.

Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) minskade med 0,1 procent under andra kvartalet jämfört med första. Och jämfört med fjolårets andra kvartal blev tillväxten 1,4 procent. Det var en svagare utveckling än de flesta hade räknat med.

Investeringarna föll

Riksbanken hade räknat med en tillväxt på 0,1 procent mot första kvartalet och 1,8 procent i årstakt. Nordeas ekonomer hade inför SCB-talen en prognos på 0,2 respektive 1,9 procent, medan SEB:s prognos låg på 0,4 respektive 2,1 procent.

Den största skillnaden var att investeringarna föll lite mer än vad vi hade räknat med, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.

"Inhemsk efterfrågan är svag", tillägger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar. Han tror inte att Riksbanken kommer att höja räntan som aviserat, vare sig i år eller nästa år.

Utöver investeringarna var nettoexporten en faktor som spökade för bedömarna. Exporten minskade 0,3 procent, medan importen minskade 0,5 procent, vilket gav en positiv BNP-effekt på 0,1 procentenhet från nettoexporten.

SEB hade räknat med ett större fall för importen, vilket i sig hade varit ett svaghetstecken men som samtidigt hade stärkt den positiva effekten på BNP från nettoexporten.

Teknisk brist

Enligt Holmgren innebär andra kvartalets oväntat svaga utveckling att han måste skruva ned bankens helårsprognoser för 2019 och 2020, som ligger på 1,6 respektive 1,7 procent. De svaga kvartalssiffrorna kan föranleda en sänkning med någon tiondels procentenhet i år och lite mer 2020, enligt Holmgren.

Det ser ganska svagt ut framåt. Det här är en oroande signal för svensk konjunktur. Det bekräftar att tillväxten saktar in, säger han.
Det går lite snabbare och det blir lite brantare än vad vi hade räknat med, tillägger han.

SCB-talen blev delvis tillgängliga på myndighetens sökmotor redan i måndags eftermiddag. Då valde SCB att publicera statistiknyheten klockan 20 i måndags kväll, för att göra materialet tillgängligt för hela marknaden.

Enligt AnnaCarin Paavo på SCB:s pressavdelning ser det ut att röra sig om en teknisk brist i publiceringssystemet som gjorde det ännu inte publicerade materialet tillgängligt.

Det sker ju hela tiden förändringar i olika system och programvaror, så här har man tydligen funnit ett glapp som vi inte visste fanns, säger hon.
Fakta: BNP minskade med 0,1 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,1 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med årets första kvartal. Nedgången förklaras främst av fasta bruttoinvesteringar. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2018 ökade BNP med 1,4 procent.

BNP har inte minskat på kvartalsbasis sedan tredje kvartalet 2018.

Hushållens konsumtion ökade 0,6 procent under kvartalet, vilket lyfte BNP 0,3 procentenheter.

Den offentliga konsumtionen sjönk dock 0,1 procent. Lagerinvesteringarna påverkade också negativt.

Fasta bruttoinvesteringar föll dock med hela 1,1 procent jämfört med första kvartalet, vilket sänkte BNP med 0,3 procentenheter. Samtidigt blev det positiva BNP-bidraget från nettoexporten oväntat svagt på 0,1 procentenheter, då importen inte föll så mycket som väntat.

Källa: SCB


Fakta: Sista BNP-rapporten inför Harpsund

Statistiska centralbyråns preliminära beräkning av andra kvartalets tillväxt har sedan 1996 tagits fram varje år för att underlätta Finansdepartementets budgetarbete inför presentationen av de ekonomiska ramarna för höstbudgeten på Harpsund i augusti. En ordinarie beräkning publiceras i september.

Den budget finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar i år ska inte bara förhandlas fram tillsammans med Miljöpartiet utan även förankras hos Centerpartiet och Liberalerna.

Ett försök att ringa in det reformutrymme som regeringen har i budgeten kommer presenteras i en prognosuppdatering från Konjunkturinstitutet (KI) den 6 augusti. I sin senaste beräkning av utrymmet, i juni, talade KI om att de räknar med cirka 20 miljarder i ofinansierade reformer i höstbudgeten. För hela mandatperioden har KI tidigare räknat med ett utrymme på 120 miljarder, varav drygt 80 miljarder återstår inför budgeten för 2020.

Regeringens reformutrymme kan påverkas positivt av om statsskulden som andel av BNP fortsätter minska till nivåer långt under det så kallade skuldankaret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT