Stort intresse för att skrota båten

En ny skrotningspremie har fått fart på skrotningen av äldre fritidsbåtar. Resten av året – eller så länge pengarna räcker – är det gratis att lämna in sin båt till återvinning.

3 oktober 2018 06:57

I Sverige finns det runt 64 000 ålderstigna fritidsbåtar varav många är övergivna och mer eller mindre sjöodugliga. Få av dem hamnar på skroten. Nu har Havs- och vattenmyndigheten skjutit till två miljoner kronor med hjälp av pengar från Naturvårdsverket i ett slags nationellt båtskrotningsprojekt för att skydda hav och vattendrag från läckande plast och nedskräpning.

Och intresset är stort. Sedan 1 september har fler än 500 förfrågningar kommit in till nätverket Båtreturer som administrerar återvinningen, berättar Lisa Bredahl Nerdal, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Många vill ta den här möjligheten, dels av kostnadsskäl, men många har nog heller inte vetat vart man ska vända sig för att bli av med sin gamla båt och då har de blivit liggande på tomter, marinor, båtklubbar och i vattenbryn.

Ägaren ansvar

I dag saknas producentansvar för fritidsbåtar. Köper man en bil, kan man återvinna den gratis då en del av inköpspriset är avsatt för återvinning och bilbranschen täcker upp resten. För elektronik gäller samma princip. Köper man en båt däremot ligger hela återvinningskostnaden på den sista ägaren – som i många fall kan ha betalat lika mycket för sin begagnade båt som återvinningen kostar.

Kostnaden för att skrota en båt ligger på mellan 3 000 och 10 000 kronor och det aktuella premieerbjudandet gäller alla fritidsbåtar, både motor- och segelbåtar, upp till 12 meter eller tre ton. Den som inte själv kan frakta den till någon av de 25 återvinningsstationerna runt om i landet kan fylla i ett formulär och få ett kostnadsförslag på transporten.

Det är många som har starka känslor kring sina båtar och även om båten är redo för återvinning så kanske inte ägaren är det, säger Lisa Bredahl Nerdal.
Återvinn din båt

Av Sveriges cirka 900 000 fritidsbåtar är över 100 000 40 år eller äldre. Antalet sjöodugliga fritidsbåtar uppskattas till 62 000 och ca 2 000 är övergivna. Många av dessa hittas i naturen där de utgör en miljöfara.

Den vanligaste båten som skrotas är en segelbåt på runt sju meter från 1970-talet. Även många roddbåtar och mindre platsbåtar lämnas in för återvinning.

Det finns 25 inlämningsställen för skrotning av fritidsbåtar i hela landet. Så mycket som möjligt återvinnas och rester av giftiga båtbottenfärger tas om hand.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!