Felet inträffade på sträckan Katrineholm–Flen vid 13.40-tiden och resenärer på flera tåg har fått evakueras, enligt Trafikverket.

Fjärr- och regionaltågstrafik på följande sträckor påverkas:

Stockholm C-Nyköping/Norrköping–Malmö/Köpenhamn

Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala

Stockholm C-Hallsberg-Göteborg/Karlstad/Oslo

Vissa tåg går med förseningar samt går via andra vägar.

Tidig söndagskväll meddelade Trafikverket att evakueringen av passagerare hade avslutat, men att elfelet fanns kvar. Tågtrafiken trafikerades tillsvidare på ett av två spår i båda riktningarna. Man varnade också för att ytterligare förseningar kan följden när trafik eventuellt leds om via andra vägar.

Resenärer hänvisas att kontakta sitt tågbolag för ytterligare information om sin resa.