Stockholm tar fram egna alkoholråd

Stockholms läns landsting ska ta fram egna riktlinjer om lågriskkonsumtion av alkohol, skriver Läkartidningen. Ny kunskap om alkohol och risker och nya synsätt gör att de nuvarande riktlinjerna från 2005 är omdiskuterade.

12 september 2017 11:05

De riktlinjer som ofta används i Sverige i dag kommer från en kunskapsöversikt som dåvarande Statens folkhälsoinstitut tog fram 2005. Där anges gränsen för riskbruk av alkohol till 14 standardglas i veckan för män och nio för kvinnor. Samma gränser finns också med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Men det finns ny kunskap om alkohol och risker och ett annat sätt att se på det här i dag. Såväl den skyddande effekten mot hjärt-kärlsjukdom som skillnaden mellan kvinnor och män är omdiskuterad. Överhuvudtaget vill vi komma ifrån begreppet riskbruk. I dag talar man i stället om riktlinjer för att hålla en konsumtion som innebär låg risk för skador, säger Peter Allebeck, överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som fått uppdraget att ta fram förslag på nya riktlinjer.

Peter Allebeck säger till tidningen att han tror att de riktlinjer som Stockholms läns landsting nu tar fram kommer att få stor spridning till andra landsting.

Fakta: "Bör jämnas ut"

I de svenska rekommendationerna från 2005 går gränsen för riskbruk vid nio standardglas i veckan för kvinnor och 14 för män.

Sedan dess har dock internationell forskning visat att män inte tål mer alkohol än vad kvinnor gör. Svenska alkoholforskare tycker därför att man bör jämna ut gränserna för riskbruk. Att män alltså inte bör dricka mer än nio standardglas i veckan.

Källa: Beroendecentrum Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT