I ett mejlsvar till tidningen Berlingske säger hon att hon alltid är redo att titta närmare på goda idéer om hur kontrollen av dem som ska utvisas kan förbättras och att detta även gäller förslag från Dansk Folkeparti, som är ett stödparti till den danska regeringen. Men hon ser vissa praktiska utmaningar.

Verkställandet av utvisningar görs ofta snabbt och då kan placeringen på en öde ö försvåra, resonerar hon. Det kan också bli dyrt och eftersom en sådan boendelösning har karaktär av frihetsberövande kan det även bli problem i förhållande till konventionen om mänskliga rättigheter, resonerar hon.

I september fanns 921 personer i Danmark som fått avslag på asylansökan och väntade på utvisning. I nästan av hälften av fallen bedömdes utvisning som omöjlig att genomföra.

Dansk Folkeparti anser att lösningen med en öde ö inte skulle behöva bli så dyr.

Kanske kan vi finna en ö där det redan finns viss bebyggelse. Men annars kan det ju handla om allt från containerbostäder till tältläger, säger partiföreträdaren Martin Henriksen.