Att hjälpa personer som har problem efter cancer i barndomen är en växande utmaning för vården i takt med att allt fler överlever sin sjukdom. Men uppföljningen är bristande och ojämlik, enligt Barncancerfonden. Vi har i flera artiklar berättat om att barncanceröverlevare glöms bort i vuxenvården.

Politiska företrädare i Östergötland som vi har pratat med sätter stor tilltro till de extramiljoner som regeringen har aviserat att man vill avsätta till barncancervården. Det gör även SrinivasUppugunduri, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum sydöst (RRC Sydöst):

– Beslutet tas i juni, då får vi veta hur mycket vi får av de statliga miljonerna. De kan hjälpa oss att lösa de här finansiella knutarna så vi kan komma igång med Sen-effektmottagningen som man tidigare har pratat om, säger han.

Artikelbild

| Även om regeringen skjuter till pengar till barncancervården gäller det att även regionerna tar ansvar för att utveckla rehabiliteringsvården för vuxna som behandlats mot cancer som barn, enligt Srinivas Uppugunduri på RRC Sydöst.

Region Östergötland har deklarerat att cancerrehabilitering är rankat som ett av de mest prioriterade områden när extrapengar ska fördelas de kommande åren. Men det är än så länge oklart om några extrapengar kommer tas ur regionens budget till verksamheten. Det bestäms i september när hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut. Allt beror på hur den ekonomiska situationen ser ut i Östergötland och hittills har den visat rekordstora underskott.

– I alla nationella satsningar, även om det är mycket pengar just nu, så tar de slut någon gång och då är det viktigt att även regionerna tar sitt ansvar och ser till att man axlar det här även i fortsättningen, säger SrinivasUppugunduri.

Även om de statliga pengarna är öronmärkta för barncancervård tror SrinivasUppugunduri att de kan hjälpa de patienter som slussats över till vuxenvården.

– Mycket tack vare att barnläkaren Mikael Behrendtz på US i Linköping (som vi tidigare berättat om, red adm) har en klar bild av vad som behövs för att patienterna inte ska glömmas bort när de slussas ut från barnonkologen. Han är nu utvald av RCC att bli processledare i det fortsatta arbetet.

RCC kommer tillsammans med de övriga fem regionala cancercentrum kalla samtliga verksamhetschefer inom barnonkologi i landet för att ha en diskussion hur man ska hantera de statliga bidragen på bästa sätt. Man planerar också att göra studiebesök på de övriga uppföljningscentrum som finns på fem platser i landet.

Fotnot: Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som jobbar utifrån ett tydligt patient- och jämlikhetsperspektiv.