Spekulation om stimulansåtgärder ökar

Trycket på Riksbanken att börja stimulera ekonomin ännu mer ökar efter ett oväntat stort fall för inflationen i januari.

Marknaden spekulerar redan i att det kan komma nya åtgärder och det kommer att tillta efter det här, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren.

19 februari 2020 09:33

Lägre priser för kläder och skor, el och resor bidrog till att pressa ned inflationstakten i januari.

"Priserna på kläder och skor, paketresor och utrikes flyg sjönk säsongsnormalt i januari. Prisnedgångarna motverkades framför allt av högre avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter", skriver Statistiska centralbyrån (SCB) i en inflationsrapport.

Kronan faller

Kronan faller med 4–5 öre mot både euron och dollarn efter inflationsrapporten för januari. Samtidigt trycks marknadsräntorna nedåt. Räntan på en tioårig svensk statsobligation har sjunkit till minus 0,02 procent, vilket kan jämföras med plus 0,18 procent i mitten av januari.

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i januari 1,2 procent, jämfört med 1,7 procent i december. Riksbankens mål är att ha en KPIF-inflation på cirka 2 procent.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, beskriver SCB-statistiken som "en kalldusch för Riksbanken".

"Det går inte att utesluta att KPIF-inflationen kommer att ligga under 1 procent redan de närmaste månaderna", skriver han i en kommentar.

Lägre elpriser

Fallet i inflationen i januari var oväntat stor. Analytiker hade i snitt räknat med en januariinflation enligt måttet KPIF på 1,6 procent i årstakt, enligt en enkät gjord av nyhetsbyrån Reuters.

SCB pekar på att mycket handlar om lägre elpriser och den årliga förändringen av varukorgen som används för att mäta inflationen. Men även rensat för energipriser ligger KPIF-inflationen tre tiondelar lägre än i Riksbankens prognos.

Det är en ganska stor skillnad, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB.

Riksbanken genomförde en omstridd räntehöjning så sent som i december, trots att många ekonomer varnade för att både tillväxt och inflation är på väg nedåt. Därmed satte Riksbanken punkt för nästan fem år med styrränta på minus.

Räntesänkning mindre trolig

Det som ligger närmast till hands om det krävs åtgärder för att stimulera inflationen efter detta är att Riksbanken använder stödköp av obligationer, tror Holmgren. En räntesänkning tillbaka ned på minus är mindre trolig, anser han.

Om något är det i så fall att Riksbanken vill göra mer kvantitativa lättnader än att sänka räntan: Sedan är problemet att det är svårt för Riksbanken att hitta saker att köpa, säger han.

Hittills har stödköpsprogrammet som lanserades tillsammans med minusräntan för fem år sedan lett till att Riksbanken sitter på omkring hälften av Sveriges utestående statsobligationer.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Den totala inflationstakten enligt måttet KPI uppgick i januari till 1,3 procent, jämfört med 1,8 procent månaden före. Månadsförändringen var minus 1,4 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!