Specialteam stoppar smittan inom hemtjänsten

I Nyköping har ett specialteam med handplockade medarbetare inom hemtjänsten tillsatts för att stoppa spridningen av coronaviruset och vårda de sjuka kunderna. Redan efter en vecka var behoven så stora att teamet fick utökas från sex till 16 medarbetare.

14 april 2020 06:40

I januari fick Pia Bejedal, enhetschef inom hemtjänsten i Nyköping, och hennes närmaste kolleger en känsla av att smittspridningen av coronaviruset skulle få allvarliga konsekvenser för såväl kunder som medarbetare.

Vi funderade på hur vi skulle lösa det här inom hemtjänsten, där vi har svårt att påverka arbetsmiljön hemma hos kunderna som alla tillhör riskgrupperna, säger Pia Bejedal, som i grunden är en distriktssköterska som gillar att hitta innovativa lösningar på problem.

Arbetar palliativt

Hon förstod att en samordning av personal och skyddsutrustning skulle bli nödvändig, eftersom det råder brist på båda delarna.

Vi är nio enheter med omkring 200 medarbetare och om alla skulle ta hand om kunder med covid-19 skulle det krävas enorma mängder med skyddsutrustning. Därför valde vi i stället att handplocka duktiga medarbetare i ett team, som åker runt till de drabbade, säger Pia Bejedal.

En förutsättning för att passa in i teamet är att man ska ha respekt för, men inte vara rädd för, covid-19. Dessutom ska de arbeta lugnt och metodiskt, två och två.

I vanliga fall är det tidspressat i hemtjänsten. Men med de här kunderna ska den ena kunna sitta och prata med personen medan den andra plockar fram, städar eller vad som behöver göras, säger Pia Bejedal.

Alla medarbetarna i teamet har en egen låda med skyddsutrustning, som de har ansvar för. Vid varje besök följer de en viss påklädnings- och avklädningsritual för att inte föra smittan vidare. Dessutom spritas bilen efter varje besök.

Teamet började arbeta i början av april. De var då sex undersköterskor. Men redan efter en vecka behövde gruppen utökas till 16 personer, som förstärkts med sjukgymnaster, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Vi har haft flera dödsfall och därför arbetar vi palliativt, säger Pia Bejedal.

De kunder som specialteamet hjälper har fått en medicinsk bedömning av en legitimerad sjuksköterska och de bor väldigt utspritt i kommunen. Det betyder många mil på vägarna för teamet.

Det är bra att de är två, då kan de prata om vad de varit med om. En del av kunderna är dementa och kan vara aggressiva, ledsna och frustrerade.

Som rymdmänniskor

De besöksförbud som införts hos äldre gör inte saken bättre.

Jag tror att det är jättejobbigt och tufft att inte få besök när man mår dåligt. Vi får försöka dröja oss kvar om det är någon som vill sitta och prata. Vi håller också kontakt med anhöriga och har fått mycket positiv respons. Om det är någon som är så sjuk att den dör då vakar vi till slutet, säger Pia Bejedal.

Men alla är inte allvarligt sjuka.

En hel del av de som har kommit hem från sjukhuset har varit ganska pigga, men det är klart att de tappar mycket så fort de blir sängliggande.

Flera i teamet säger att kunderna brukar vara positiva när de kommer.

I dag var det en som sade att det är så bra att vi kan komma, även om vi ser ut som rymdmänniskor, säger Emma Hjort.
Fakta: Svåra luftvägssymtom

Sars-cov2 är ett så kallat coronavirus, nära besläktat med det som orsakade sarsepidemin 2002–2003.

Viruset kan ge upphov till coronavirussjukdomen covid-19 som innebär olika luftvägssymtom. Bland symtomen märks ofta feber, torrhosta och lunginflammation. I sällsynta fall kan sjukdomen också resultera i svåra andningssvårigheter, med organsvikt och akuta lungskador, så kallad chocklunga, som följd.

Källor: Folkhälsomyndigheten, The Lancet, med flera

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Petronella Uebel/TT