Åkte till Thailand – glömde katterna

Medan kattägaren åkte till Thailand lämnades två katter kvar i lägenheten. Nu har husdjuren blivit omhändertagna av polisen.

28 april 2017 19:30

Länsstyrelsen i Östergöland bad i mitten av februari polisen om att omhänderta två kastrerade hankatter från en adress i Söderköping. Detta med stöd av djurskyddslagen.

Bakgrunden var att en anmälare kontaktat länsstyrelsen och uttryckt sin oro för katterna.

Medan kattägaren åkte till Thailand lämnades nämligen katterna kvar i lägenheten och det var enligt anmälaren osäkert om någon tog hand om dem. När en av katterna suttit utelåst på balkongen i 16 timmar, ryckte polisen ut.

När polispatrullen fick tillträde till lägenheten hittades den andra katten inomhus. Polisen bedömde att det var "oundgängligen nödvändigt att omhänderta katterna av djurskyddsskäl".

Länsstyrelsen har vid flera tillfällen försökt att få tag i kattägaren utan att lyckats. Man fick dock tag i kattägarens mamma. Hon bekräftade att kattägaren befann sig i Thailand och att det måste skett ett missförstånd om vem som skulle sköta katterna under semestern. Enligt mamman så skulle det kunna vara en tidigare partner som fått i uppgift att sköta katterna.

Länsstyrelsen har efter det inträffade vid upprepade gånger försökt att få tag i kattägaren utan att lyckas. Därmed anses katterna vara övergivna och polisens beslut om omedelbart omhändertagande ska fortsätta att gälla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa