I början av november ska regeringen presentera sin jämställdhetsskrivelse och den kommer att innehålla ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor och flickor.

Insatserna kommer att handla om att exempelvis se över barnäktenskapslagstiftningen. Trots att den är relativt ny och skärpt förefaller den inte ha haft den effekt som vi förväntade oss. Och vi kommer att vilja stödja organisationer som redan i dag jobbar med de här frågorna, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Regeringen kommer även att kalla till en nationell samling för arbetet mot hedersrelaterat våld. I början av nästa år kommer exempelvis myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och organisationer som jobbar mot problematiken att bjudas in.

Jämställdhet måste omfatta alla - det är inte något relativt utan det är ett absolut värde. Därför är jag angelägen om att både få ännu mer kunskap och bygga på goda exempel som finns, säger Åsa Regnér.