Chris Pincher tillhör kanske inte de mest välkända ministrarna i Storbritanniens regering. Nu är han ändå historisk som den som fick äran att avsluta det brittiska deltagandet i EU:s ministerråd efter 47 år och en månad.

Det här är en historisk vecka för Storbritannien. Vi levererar på de instruktioner som vi fick av det brittiska folket den 23 juni 2016, säger Pincher i Bryssel där tisdagens EU-ministermöte var Storbritanniens sista inför det planerade utträdet på fredag.

Både före och under mötet utlovade Pincher ändå fortsatt samarbete och vänskap.

Jag är här för att försäkra mina europeiska vänner och kollegor om att även om vi lämnar EU så lämnar vi inte Europa.

Handel och fiske

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren (S) beklagar Storbritanniens farväl.

Det är tråkigt. Nu får vi se framåt och göra det bästa möjliga av den här situationen. Det är ett europeiskt land som vi behöver ha mycket nära kontakt med, både ekonomiskt, politiskt, kulturellt, vetenskapligt och säkerhetsmässigt, säger Dahlgren i Bryssel.

Inom kort inleds nu diskussioner om framtida relation mellan EU och Storbritannien. Ett förhandlingsmandat håller på att tas fram och ska spikas i februari.

Vi tror att det här blir en inriktning i första hand på ett handelsavtal, kopplat till fiskerifrågorna, inre säkerhet och yttre säkerhet. Och så en femte del som handlar om hur man löser tvister och så där. Det är en bra dagordning. Den täcker inte allt som vi skulle önska, men det blir jobbigt nog att hinna igenom de här fem punkterna, säger Dahlgren.

Ont om tid

Förhandlingarna behöver gå fort, för att undvika ett avtalslöst läge när den nuvarande övergångsperioden löper ut den 31 december.

Vi måste vara klara någon gång i oktober för att det sedan ska kunna ratificeras både i Europaparlamentet och i Westminster (det brittiska parlamentet), konstaterar Dahlgren.

Även om diskussionerna lär bli tuffa hoppas båda sidor på en fortsatt god relation.

Vi kommer alltid att vara allierade, partner och vänner, lovar Storbritanniens EU-minister Chris Pincher.