Sida drar in bistånd efter USA-beslut

Sida drar in bistånd till organisationer som viker sig för USA:s krav om att inte jobba med abortfrågan.

Vi gör vårt bästa i ett väldigt svårt läge, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

11 juli 2017 06:00

USA beslutade tidigare i år att dra in allt bistånd till organisationer som stödjer eller erbjuder aborter. Sverige svarade med att öka på biståndet med ytterligare 200 miljoner kronor. Nu tar biståndsmyndigheten Sida nästa steg, och fryser biståndet till organisationer som går med på USA:s krav.

 

Det är ännu oklart exakt hur många organisationer
som drabbas, men Sida ska se över mellan 20 och 40
organisationer. Om de gått med på USA:s krav
avslutas stödet.
Sverige vet av egen nationell erfarenhet att sexualupplysning, rätten till abort och rätten till preventivmedel ger en bättre hälsa för kvinnor och barn och en bättre rättighetssituation för kvinnor att bestämma över sina kroppar och sina liv, säger Carin Jämtin.

Organisationer i rävsax

Tidigare meddelade den nye amerikanske presidenten Donald Trumps administration att FN:s befolkningsfond UNFPA, som bland annat riktar in sig på familjeplanering och reproduktiv hälsa, inte längre kommer att få pengar från USA.

Men det finns krafter som verkar i motsatt riktning. I London inleddes på tisdagen en internationell konferens om familjeplanering, där Melinda Gates ? gift med Microsofts grundare Bill Gates ? uttryckte sin oro över de föreslagna nedskärningarna. Omkring 214 miljoner kvinnor och flickor världen över har inte tillgång till preventivmedel, enligt experter.

Sida kan säga upp avtal eller fasa ut stödet till organisationer som i dag får pengar för att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Jämtin säger att hundratals organisationer världen över drabbas av Trumps politik.

Men det är möjligt att de kommer att hålla fast vid vad de tror på, att informera och genomföra aborter, och då kommer Sidastödet att fortsätta att finnas där.

TT: Hamnar inte hjälporganisationer i en svår situation, att välja mellan amerikanska eller svenska pengar?

Jo, så kan man uttrycka det. Men den som satt dem i en svår situation är Trumps administration, som förvägrar organisationer att göra det de vet är rätt, säger Carin Jämtin.

Sverige går före

Svenskt bistånd till mat, vatten och liknande påverkas inte. Däremot finns risken att exempelvis malaria- och hivprevention påverkas.

Den risken finns, speciellt under en övergångstid, säger Jämtin.

Hon hoppas att beslutet ska leda till att fler länder går Sveriges väg.

Vi gör vårt bästa i ett väldigt svårt läge. Alternativet för oss hade varit att inte göra någonting och låta Trumpadministrationens beslut flyta igenom. Och det hade fortfarande inte inneburit att de här organisationerna kunnat göra det som är rätt, det vill säga informera om och genomföra säkra aborter.
Fakta: Osäkra aborter

En abort som utförs av en person som inte har nödvändiga färdigheter eller i en miljö som inte når upp till minimala medicinsk standard kallas osäker.

Ungefär 22 miljoner osäkra aborter årligen i världen, nästan alla i utvecklingsländer.

Uppemot 13 procent av alla graviditetsrelaterade dödsfall i världen beror på osäkra aborter. Sju miljoner människor tvingas årligen uppsöka vård efter en osäker abort.

Enligt WHO kan nästan alla fall av skador och dödsfall på grund av osäkra aborter undvikas med utbildning, p-piller, tillgång till lagliga aborter och snabb vård vid komplikationer.

Källa: WHO

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!