Marknaden applåderade SEB:s rapport som visade styrka på en rad områden samtidigt som kostnaderna hålls nere. Vd Johan Torgeby är nöjd.

Det här är ett kvartal där vi har känt att vi verkligen har vuxit med våra kunder. Kundaktiviteten har varit väldigt hög, inte minst på de områden som har med vår investmentbank att göra, alltså företagsbanken. Det är saker som skuldfinansiering, notering av aktier på börsen och företagsförvärv, säger han till TT.
Den starka börsen har gjort att de delar av banken som är beroende av en stark börs har gått väldigt bra. Utöver den starka marknaden så hade vi också väldigt mycket fler kunder som nyttjade våra förvaltningstjänster.

Högre provisionsnetto

Detta ledde till att provisionsnettot ökade med 12 procent jämfört med det första halvåret 2016.

Den starka konjunkturen gynnar SEB.

Låga räntor, relativt optimistiska företag om man tittar på vad de säger som sina framtidsutsikter och en stark börs. Det är en makroekonomisk medvind, säger Torgeby.

Men företagsutlåningen står fortfarande och stampar.

Det är lite förvånande att efterfrågan på att låna pengar från traditionella företag, framför allt då utanför bostäder och bolån, är låg.

Ett orosmoln är att centralbankerna är på väg att strama åt penningpolitiken, anser han.

Jag tror att det stora testet för hela världsekonomin kommer att vara när vi får en åtstramad penningpolitik globalt, och den inflygningen har på något sätt börjat nu, så det kommer att vara ett stort test.

Torgeby lyfter gärna fram bankens starka kapitalposition.

Vi har en kapitalisering på 18,9 procent. Det är 1,9 procent högre än kravet på banken.

Förslaget om att den så kallade resolutionsavgiften ska höjas har fått Nordea att hota med att flytta sitt huvudkontor från Sverige. Men SEB har inte några sådana planer.

Vi har sagt att vi vill fortsätta att vara en nordeuropeisk bank med huvudkontor i Sverige och vi tänker inte flytta på grund av det här. Däremot är det väldigt tråkigt om man ska bli bestraffad för att man gör ett sådant val. Vi vill ju gärna ha precis samma spelregler.