Ekonomi SEB får en anmärkning och måste böta 12 miljoner kronor efter att ha transaktionsrapporterat felaktigt, skriver Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande.

FI:s undersökning visar att SEB felrapporterat transaktioner av obligationer och vissa andra typer av finansiella instrument under ett antal år.

Det har även funnits brister i den interna kontrollen av transaktionsrapporteringen.