Samverkan leder till att färre unga behöver socialbidrag

Andelen unga vuxna som fått socialbidrag har sjunkit rejält i Motala kommun efter att socialkontoret aktivt jobbat med samverkan.

30 december 2016 13:00

Nyhetsbyrån Siren har tagit fram statistik över andelen unga som någon gång under året fått ekonomiskt bistånd. I Motala fick år 2010 9,2 procent av de unga i åldern 18-24 år ekonomiskt bistånd någon gång under året. Fem år senare, år 2015, hade den siffran sjunkit till 6,4 procent. Motala var 2015 den kommun i Östergötland där minst andel unga vuxna tog emot ekonomiskt bistånd under året.

– Det vi jobbat upp i kommunen är samverkan, säger Helén Albrektsson, sektionschef på socialkontoret.

Socialsekreterarnas uppdrag är tudelat. De hanterar ansökan om ekonomiskt bistånd, men mest arbete läggs på att stötta personen på vägen ut i egen försörjning.

Under 2016 har fokus legat på SIP som står för samordnad individuell plan. När någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, ska vården och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan. Socialkontoret har bland annat jobbat med att få till samverkan med psykiatrin.

Alla socialkontorets ärenden följs upp och stäms av.

– Så att vi har en färsk bild, säger hon.

Utifrån personens behov skapas samverkan.

– Det handlar mycket om att få en klar bild över personens situation, säger hon.

Helén Albrektsson anser att Motala är en lagom stor kommun för att kunna skapa bra samverkan mellan de olika aktörer som kan vara aktuella för att hjälpa de unga vuxna som behöver försörjningsstöd.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och bildningsförvaltningen är viktiga för att kunna ordna studier, sysselsättning eller praktik.

I de fall det behövs samverkar socialkontoret med psykiatrin och berörda vårdcentraler.

Genom Samordningsförbundet där kommunerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Region Östergötland är representerade kan dessa aktörer samverka för att hitta bästa lösningarna för den sökande.

– Det minskar rundgången, säger hon.

Den sökande behöver inte upprepa sig genom olika besök på socialkontoret, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Lokalt i kommunen arbetar man med att utreda den sökandes styrkor och förmågor och Helén Albrektsson berättar att personalen inom socialkontoret samarbetar mycket.

– Man kan hjälpas åt med det lite svårare fallen.

Den statistik Siren tagit fram visar att Motala 2015 hade lägst andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd i länet och att kommunen dessutom ligger under rikssnittet.

– Det har blivit bra helt enkelt, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa