Saknas som aldrig förr: Behöriga lärare

Andelen behöriga och legitimerade lärare i grundskolan minskar. Det syns heller inga tecken på att klyftorna mellan skolor och kommuner minskar.

21 mars 2017 16:17

Skollagen kräver att fast anställda lärare ska vara utbildade och legitimerade. Men i grundskolan har andelen legitimerade (mätt i heltidstjänster) sjunkit, från 72,7 procent förra läsåret till 71,4 detta läsår, enligt Skolverket. Minskningen märks i 208 av landets 290 kommuner och mest i Högsby, Åsele och Dals-Ed där behörighetsläget rasat med hela 15 procentenheter.

Förklaringen till det försämrade läget är att grundskolan tagit emot fler elever, inte minst nyanlända. Samtidigt uppmuntras skolhuvudmännen av staten att öka personaltätheten och detta i ett läge där det redan råder stor brist på lärare. Följden har blivit att en majoritet av dem som nyanställts det senaste året saknar lärarexamen.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att rektorer har väldigt svårt att hitta behöriga lärare, på ett sätt som vi inte sett tidigare, säger enhetschef Niclas Westin vid Skolverket.

Regionalpolitik

Samtidigt syns inga tecken alls på att de stora skillnaderna mellan kommunerna minskat. I Vadstena är nio av tio lärare legitimerade. I Norberg, Ragunda, Sollefteå och Laxå är de legitimerade lärarna i minoritet (43-48 procent.)

Detta är inget skolan kan lösa ensam. Man måste bredda frågan till att också handla om var i landet folk vill bo. Vi vet att det är få som kommer från mer glest bebyggda områden som utbildar sig och sedan flyttar tillbaka. Det är en regionalpolitisk fråga, säger Niclas Westin.

På skolnivå är skillnaderna ännu större. En handfull grundskolor har 100-procentig behörighet, medan några andra ligger på 10-15 procent.

Det är en spegel av den ojämlikhet vi ser växa i skolan. Men lärarbristen ska inte bäras av de barn som behöver skolan mest. Vi måste värdera högre att ta sig an de svåraste undervisningssituationerna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

"Starkt besked"

Fridolin ser ändå något positivt i utvecklingen:

Det är ett starkt besked från landets skolor att investeringarna vi gör kunnat leda till 16 500 nyanställda på ett år. Men det finns inget förråd av behöriga lärare. Anställer man fler så påverkar det andelen behöriga. Därför är det viktigt att det finns vägar att läsa in sin behörighet.

Det krävs också en utbyggd lärarutbildning, enligt Fridolin.

Vi har under alldeles för lång tid utbildat för få lärare. Därför bygger vi nu ut lärarutbildningen, inte minst med fler möjligheter för andra akademiker att läsa in behörigheten, säger han.

Frågan är om kulmen är nådd.

Det som kan tala för att det inte blir sämre är att skolan inte har samma påfyllnad av elever som de två senaste åren. Det skulle tala för att skolorna under lite mer ordnade former kan kompetenssäkra sina verksamheter, säger Niclas Westin.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!