– Vi gör allt för att tredje man ska vara säker, detta går före allting annat och ansvaret ligger på mig. Det är absolut ingen fara att besöka kyrkan, säger pastoratets fastighetsförvaltare Fredrik Åstrand.

I dagarna har det synts byggarbetare innanför det byggstaket som utvändigt löper runt hela kyrkan även om det finns en sluss in i kyrkan på södersidan.

I somras uppgavs det att strävpelarna skulle renoveras till hösten, ja, det sågs rent av som en tvingande akut åtgärd för att kyrkan inte skulle ramla ihop.

Ändå är det inte några strävpelare som nu demonteras, men den aktivitet som pågår vissa dagar har med detta att göra. Det sätts upp stämp så att strävpelarna inte ska rämna.

Stämp är en tillfällig stödkonstruktion, diagonala stag förankras i plint ute vid byggstaketet och i smide på väggen, som tas bort när strävpelarnas skadade tegel har bytts ut.

Varför har renoveringen av strävpelarna dröjt?

– Det beror på vi har haft svårt att få tag på rätt material. Länsstyrelsen har ställt krav på att det ska vara samma storlek på de gamla och nya stenarna, för att få samma uttryck. Varken jag eller stiftets kyrkoantikvarie tyckte först att det skulle vara nödvändigt. Vi gav oss båda för länsstyrelsens väl underbyggda argument och tänkte om efter att ha hört dem, uppger Fredrik Åstrand.

Via kontakter i Danmark har Fredrik Åstrand funnit en tillverkare i Tyskland som kan leverera ett klinkerbränt tegel (slaggtegel går inte att få tag på) som ska passa. Det pigmenteras så att det i färgen liknar kyrkans fasadklädda befintliga slaggstenstegel.

Fredrik Åstrand hoppas att när som helst få prisuppgifter så att en beställning kan läggas.

Hinner renoveringen bli färdig under våren så att skolan kan infria sina förhoppningar om att kunna återvända till kyrkan på skolavslutningsdagen?

– Det kan bli så i bästa fall, men det törs jag inte lova. Under nästa år ska de strävpelare som är dåliga försiktigt monteras ned och renoveras, men om det hinns med under våren eller inte är osäkert.

Eftersom det inte finns bjälkar i kyrkans tak behövs det strävpelare för att fånga upp sidotrycket som kommer av vikten uppifrån.

Och när en strävpelare demonteras behövs det stämp som avlastningskompensation, men normalt skulle dessa stödkonstruktioner inte behöva sättas upp förrän vid demonteringen. Eftersom några av strävpelarna blir allt sämre sätts de upp redan nu av säkerhetsskäl.

Byggstaketet har flyttats ut för att underlätta arbetet.

– När vi har stämpat färdigt ska det flyttas in en bit igen så att kyrkobesökarna får en gångväg in till kyrkan och slipper gå i gräskanten, säger Fredrik Åstrand.