Så blev valarna störst av alla djur

De väldiga bardvalarna är de största djur som någonsin har levt på jorden.

Men märkligt nog dröjde det mycket länge innan de blev gigantiska. Först helt nyligen nådde deras kroppar rekordstorlek, sannolikt på grund av klimatförändringar.

29 maj 2017 17:45

Det framgår av en ny studie i Proceedings of the Royal Society. I den hävdar forskare under ledning av den amerikanske biologen Graham Slater vid University of Chicago att de stora bardvalarna är ett nytt fenomen i livets historia på jorden.

Bardvalarna som grupp uppstod visserligen redan för cirka 25 miljoner år sedan då vissa arter utvecklade förmågan att livnära sig på små kräftdjur och småfiskar - djurplankton - genom att filtrera havsvatten.

Men på den tiden uppnådde de ingen anmärkningsvärd storlek. I flera miljoner år framåt förblev de måttligt stora.

Plötslig storleksökning

Sedan, för 4,5-3 miljoner år sedan, dyker helt plötsligt väldiga bestar upp, med vikter på många tiotals ton.

Vad hände? Slater och hans kollegor undersökte ett stort antal fossil av utdöda valar. De fann att flera släkten av bardvalar ökade dramatiskt i storlek just vid den här tidpunkten.

Det är nu de linjer uppstår som ger upphov till de nutida jättarna: nordkaparen, sydkaparen, grönlandsvalen, knölvalen, sillvalen, och den största av dem alla - blåvalen, som kan nå en vikt på 170 ton.

Klimatförändring

Detta var ingen slump. Enligt forskarna sammanföll storleksökningen med de första kalla vindarna från den kommande istiden. Glaciärer uppstod och började öka i storlek på högre breddgrader både på norra och södra halvklotet.

Glaciärerna och inlandsisarna, tillsammans med kraftigt ökade vindar över oceanerna, gav upphov till näringsrika kalla vatten där mängder av plankton kunde föröka sig och bilda enorma stim som valarna festade på.

Resultatet blev en snabb storleksökning. Intressant nog gav detta i sin tur upphov till bardvalarnas enorma vandringar i världshaven, från kalla vatten sommartid, till mer varma vatten under vintern där kalvarna föds. Utan enorma kroppshyddor hade sådana vandringar inte varit möjliga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!