Så använder vi cookies

Corren.se använder cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen.

8 maj 2014 09:09

Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Datoranvändare kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas, läs mer information nedan.

Med hjälp av cookies kan Corren.se föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar, förenkla menyval och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan Corren.se också samla information om våra användares beteenden och utifrån dessa mönster anpassa, begränsa och på ett bättre sätt styra vilken reklam som ska visas.

Generell statistik

Användning av cookies medför inte att Corren.se kan lagra information som sedan kan knytas till personliga identiteter, utan det är enbart generell statistik och anonyma användarbeteenden som kan följas och lagras.

Corren.se kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, dvs cookie-filer som tillhandahålls av våra samarbetspartner. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med Corren.se.

Radera, blockera eller avaktivera nedladdning av cookies

Nedladdning och hantering av cookies sköts av din webbläsare eller motsvarande program. Du kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies antingen raderas, blockeras eller aktiveras.

Genom din webbläsare kan du också se och läsa innehållet i alla cookies som har laddats ner från Corren.se. Om du använder Internet Explorer och indows klickar du på Verktyg i menyraden längst upp i webbläsarfönstret och väljer Internetalternativ. Under flikarna Allmänt och Sekretess anger du vilka inställningar och regler som ska gälla för cookies. I andra webbläsare för Windows och andra operativsystem gör du på liknande sätt.

Tänk på att vissa funktioner på Corren.se fungerar sämre, eller till och med slutar att fungera helt och hållet, ifall du blockerar eller stänger av nedladdningen av cookies.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!